Szvámí Ráma: A Szeretet az Élet ura

Akik csupán a születésükről és a létezés ezen színterén játszódó életükről vesznek tudomást, mindig félni fognak az úgynevezett haláltól. Pedig a nagy bölcsek minden időben és helyen kinyilatkoztatták, hogy a halálnak nem áll hatalmában megváltoztatni semmit, egyvalamit kivéve, a testet. Egyetlen erő képes megváltoztatni az ember lényének mélyebb aspektusait és ezt úgy hívják, hogy a szeretet hatalma. A szeretet az a központ, amely sugározza magából az életet és a fényt, de mi még nem tanultuk meg megérteni, hogy mi is ez. Ha létezik univerzális vallás, ha az emberiség jövőjében csak egyetlen vallás marad is fenn, ez a szeretet lesz, mert a szeretet minden idők legrégebbi utazója.

Ha áttanulmányozzuk az élet teljes fejlődésmenetét, azt látjuk, hogy mikor egy gyermek megszületik, a szeretete legelőször is az anyja mellére irányul, aztán szeretni kezdi a játékfigurákat, később talán a divatos színeket vagy stílusokat. Aztán ahogy növekszik, érettebbé válik, szeretet ébred benne az iskolákban és egyetemeken megszerezhető elismerések és bizonyítványok iránt, majd a szeretet egy bizonyos férfi vagy nő iránti szerelemben, vagy éppen önérzetességben, hiúságban nyilvánul meg, stb. Azt gondoljuk, hogy a szeretetnek ezek a formái nagyon fontosak, de amikor megvizsgáljuk, azt találhatjuk, hogy ezekkel gyakran csupán saját individuális egónkat tápláljuk. Amikor egy idős pár tagjai – életük alkonyán – megvizsgálják az életük egész folyamatát, azt találják, hogy semmit sem tudnak.  Eltűnődnek: “mi következik ezután?” A szeretet olyan valami, amit érzünk és értünk, de nem tudjuk megmagyarázni.

A jóga tudományában és filozófiájában az első vállalás az “ahimsa”. Az “a” azt jelenti, hogy “nem”, a “himsa” jelentése “ölés, megsértés, ártás” így az ahimsa a szeretetnek egy kifejeződése. Akik nem értik meg ezt a fajta elköteleződést, ők nem tudnak szeretni. Ha azt érzed, hogy szeretsz valakit, de bántod vagy semmibe veszed őt, akkor nyilvánvalóan nem szereted ezt az embert. A szeretet gyakorlásához gyakorolnod kell az ahimsát gondolatban, tettben és beszédben.  Gyakran elbizonytalanodunk, amikor az igazság definícióját keressük, és lehet az igazságnak milliónyi meghatározása, de a nagy szentírások és bölcsek azt mondják: “Miért idegeskedsz? Miért nem alkalmazod ezt a nagyszerű törvényt a mindennapjaidban?

Az ahimsa annyira gyakorlatias dolog, hogy könnyedén alkalmazhatjuk az illúzió mocsarának átszelésére. Úgy kelhetünk át a túloldalra, hogy közben élvezhetjük azt az örökkévaló középpontot, aminek neve: szeretet. A nem-ölés, nem-ártás, nem-bántás kifejezésével ahimsát gyakorlunk. Tedd meg az elméddel, tetteiddel és szavaiddal a képességed szerint, és tudd, hogy  minden erők legfelsőbbike a szeretet hatalma. Tanulmányoztam ezt magamon. Egyszer 10 órát meditáltam és semmi nem történt. Imádkoztam, mert még mindig különbözőnek éreztem magam az Úrtól. De aztán teljesen átadtam magam, és azt mondtam: “Istenem, én a Tied vagyok és Te az enyém vagy. Egy csepp vagyok, te pedig az óceán vagy. Nincs számomra hely sehol rajtad kívül. Aztán jött némi bátorság belülről, és a csalódottságnak ez a felhője szertefoszlott.

SZERETET ÉS FÉLELEMNÉLKÜLISÉG

Szeretném megosztani veletek még egy tapasztalatomat. Indiában látni fogjátok, hogy nagyon sok kobra van a dzsungelban, (de a városban nem, még ha ezt is hallottátok). Szép lassan fóbiát növesztettem magamban e kígyók iránt. Akármikor mielőtt leültem, alaposan átvizsgáltam a környéket, hogy van-e valahol kobra. Még a zsebeimet is ellenőriztem, hogy nincs-e ott kígyó. A félelem képes így kifejlődni és válik a fejlődés akadályává! Előadást tartottam a Brahma Sutrákról, minden filozófiák legmagasabbikáról, és a diákjaim mindig azt gondolták, hogy a tanárjuk igazán nagyon mentes a félelemtől.

De az elmém állandóan a kobráktól való félelem kerékvágásában csatangolt. Még a mesteremnek sem beszéltem róla, és hat éven keresztül növekedett ez a szívemben. Egy nap azt mondtam: semmi értelme így élnem, hogy beszélek a legmagasabb rendű filozófiákról és meditációt tanítok, miközben a kobráktól való félelem uralkodik felettem.

Patakokban ömlött a könnyem a himalájai barlangkolostorunk előtt állva, amikor kijött hozzám a mesterem és azt mosolyogva azt mondta nekem: “Figyelj ide, holnap el kell mennünk valahova.” Így aztán másnap elmentem vele a vadonba. Egy idő után megállt és azt mondta: “Egy rituálét kell itt elvégezned.”. Magamban azt gondoltam: “Nem is hisz a rituálékban. Ugyan mit próbál itt alakítani?” De azért gyűjtöttem pár virágot és aztán azt mondta “Egy mantrát 10 ezerszer el kell ismételned és felajánlanod ezeket a virágokat”. Megkérdeztem: “Mi fog történni?” Ő erre: “Először tedd meg, és aztán majd meglátod, mi történik.” Korán reggel azt mondta: “Szedd fel azt a halom virágot, amit tegnap használtunk”. Mentem hogy felszedjem a virágokat és ha hiszitek, ha nem, egy kígyó üldögélt a virághalom tetején. Jóságos Istenem! Egész testem remegett. Azt mondta a mesterem: „Ne félj, ennek a szegény teremtménynek nem áll hatalmában ártani neked. Miért félsz? Csak magadnak ártasz azzal, hogy így gondolkozol, a félelmed pedig őt is csak feléd vonzza. Megmarhat, ha félsz tőle, úgyhogy ne félj. Hozd ide hozzám”. Így aztán a karjaimba vettem ezt a halálos veszedelmet.  Istenem, lehunytam a szemeimet és megfogtam a kobrát, mire ő azt mondta: “Most tartsd magad felé.” Istenem! Behunytam a szememet és csak fogtam a kobrát, ő pedig azt mondta: “Nézz rá, láttál valaha ilyen tiszta teremtményt? A világon a legtisztább teremtmény a kígyó. És soha nem mar, kivéve önvédelemből. Csókold meg.” “Uram, sajnálom, nincs erőm megtenni. Te meg tudnád csókolni?” Azt válaszolta: “Természetesen, add csak ide”.

Odaadtam neki és ő azt mondta “Nézd, most mondani akarok neked valamit. Ülj le ide. Amikor a mélyalvás állapotában vagy, a fogaid miért nem harapják el a nyelvedet? Az ujjaid miért nem szúrják ki a szemeidet? Az öklöd miért nem üt meg?” Én pedig válaszoltam: „Talán mert a végtagjaink tudatában vannak annak, hogy mindannyian ugyanahhoz a testhez tartoznak.” Erre ő azt mondta: “Így igaz. És ha tudatában vagy annak, hogy mindannyian egyetlen tulajdonoshoz tartozunk, mert mindannyian ugyanazt az életerőt lélegezzük, akkor soha nem lehet erőszak a világban. Az erőszakos természetű lény is meghódol az olyan ember előtt, aki megérti ezt.

Mivel féltem a kobráktól, utálni kezdtem őket a félelemből kifolyólag. Lassan elkezdtem szeretni azt a kígyót. Most már tudom, hogy van egy nagyon finom választóvonal a gyűlölet és a szeretet között. Ez egy gyakorlati lecke volt a számomra, amelyet nem lehet könyvekben megtalálni. Ezért is mondom mindig azt, hogy egy ember lelkiismerete a legtisztább tükör és hogy a közvetlen tapasztalat a legmagasabb szintű tanár. E két pont megértése nélkül teljesen mindegy, hogy mennyi szentiratot tanulmányoztál át, vagy hány egyetemi diplomát szereztél meg, semmi nem fog történni, nem tudsz átalakulni.

A SZERETET ÖNZETLENSÉGET JELENT

Amikor a világ nagy vallásait tanulmányozzuk, találkozunk egy Buddha nevű megvilágosodottal. Az ő idejében volt egy kegyetlen tantrikus bűnöző, aki levagdosta az emberek ujjait. Arra akarta használni az ujjakat, hogy egy speciális erők megszerzésével kecsegtető szertartást végezzen velük. Amikor kilencszázkilencvenkilenc ujjat összegyűjtött, azt mondta az anyjának: “ Még egy ujjra szükségem van, és nem találok senkit, akiét levághatnám, így hát készülj, holnap a te ujjad kell majd nekem!” A következő reggelen szegény anyja otthagyta otthonát és elmenekült, és útja során találkozott Buddhával. Azt mondta neki: “ Mi a bajod? Miért menekülsz ilyen rettegésben?” Az asszony elmondta neki a történetét, mire Buddha azt mondta: “Nosza. Hadd menjek veled.” Így hát visszamentek és Buddha megkérdezte az asszony fiat: “ Szükséged van még egy ujjra? A fiú azt mondta: “Igen, és most könnyűszerrel megszerzem a tiedet. Nem kell megölnöm az anyámat azért, hogy az ő ujját megszerezzem.” Felemelte a kardját, de nem tudott ártani Buddhának.

Ilyen az együttérzés ereje. Habár mindannyian fennen állítjuk, hogy mennyire szeretjük egymást, egy emberi lény nagyon silány és gyenge, ha az érdekeiről van szó. “ Szeretlek. Ő édesem, meg tudnék halni érted. Ó drágám, egy gyönyörű angyal vagy a Nap és a Hold között.” Egy férfi gyönyörű verset tud költeni, hogy elcsábítson egy fiatal lányt, de ha jobban megvizsgálod, akkor azt találod, hogy az ilyen ember önző, a “szeretet” [vagy “szerelem”] szót csak a saját érdekében használja. A szeretet nem önző. Az önzőség határokat épített körénk, és rabokká váltunk. Ez a probléma nagyon súlyos, nincs gyógyír az önzés problémájára. Amikor önzővé válunk, elkezdünk elvárni valami: a feleség elvárásokat támaszt a férjével szemben, a férj pedig elvárásokat támaszt a feleségével szemben. Ezt szeretetnek nevezik, de valójában elvárás, és az elvárás minden nyomorúság szülőanyja. A ragaszkodással vegyülő elvárásból ered a világon minden szenvedés.

Azt találtam minden nagyszerű embernél a világon, hogy habár különböző utakat jártak be, egy minőségben közösek, ez pedig az önzetlenség. Krisztus annyira önzetlen volt, hogy amikor keresztre feszítették, egyszer sem mondta, hogy “Könyörüljetek meg rajtam, kérlek engedjetek el”, Mózes, Buddha és az ősi és modern korok nagy bölcsei mind nagyon önzetlenek voltak. Amikor önző vagy, akkor megerősíted azokat a határokat, amelyek korlátoznak téged és elválasztanak másoktól. “Én létezem, én létezem, én létezem” Ezzel a visszacsatolással csak megszilárdítod a körülötted lévő határokat, miközben azt hiszed, hogy általa megvédheted magad. De ez a fajta védelem megfojtja az emberi életet, nem engedi, hogy megvalósítsuk a civilizáció következő lépését. A legkönnyebb alapelv az, hogy kövessük az életben az erőszakmentesség és szeretet filozófiáját. Nagyon egyszerű.

Nem számít hogy mennyire vagy mérges az adott pillanatban, később úgyis ráébredsz, hogy míg a dühöddel voltál elfoglalva, ésszerűtlen és irracionális voltál. És ugyanez az igazság vonatkozik minden emberre, aki pusztítja és ártalmára van az emberiségnek. A szeretet nem értelmezhető önző gesztusként. A szeretet önzetlenséget jelent, tökéletes önzetlenséget. Megvizsgálhatod ezt. Amikor nagyon önzővé válsz, azt tapasztalhatod, hogy a személyiséged összeszűkült. Legyél teljesen önzetlen annak érdekében, hogy megküzdj a félelmeiddel és óriási hatalomra és erőre teszel szert ezáltal. Két törvény van: az összezsugorodás törvénye és a kitágulás törvénye. Az önzővé válás azt jelenti, hogy az összeszűkülés törvényét követed, az önzetlenné válás pedig azt jelenti, hogy kitágítod a tudatosságodat. A szeretet nevű központról való állandó tudatosság a cselekvő meditáció. Minden terápia közül a legmagasabb szintű a szeretet terápiája.

MEGTANULNI SZERETNI

Mindig azt mondom, hogy a család intézményét a nők hozták létre, csak megfeledkeztek az erejükről. Amíg ők fel nem ébrednek, amíg fel nem emelkednek, az emberiség nem tud segíteni önmagán. Az otthon a tanulás első létesítménye, és a tanulás ezen létesítménye szétporlad. Az első dolog amit meg kellene tanulnunk az az, hogy megvédjük a család intézményét. Ez az, ahol az első képzésünket megkapjuk, itt alakul ki a megértés képessége. A gyerek, aki szeretetet kap, megérti, hogy hogyan szeressen. Aki sosem kapott szeretetet, nem tud szeretni, nem számít, hogy a színjátszás hány módozatát tanulja meg. A legtöbb pszichológiai probléma a gyerekkorban gyökerezik, és a fő hiba a nevelésben keresendő.

Ennek tudatára kellene ébrednünk, és meg kellene kérnünk az anyákat, hogy védjék meg ezt az intézményt. Meg kellene tanulnunk tisztelni az anyaságot. A világon a szeretet minden szimbóluma közül az anya a legmagasabb szintű. Nézd meg, hogy micsoda hatalmas ereje van a nőknek. Ha egy követ teszel egy férfi gyomrába és azt mondod: “ Cipeld ezt néhány napig “ nem tudja megtenni. Egy nő viszont hónapokon keresztül cipeli a hasában a gyerekét. És aztán örömmel készen áll rá, hogy a szülésnek nevezett halálos kockázatú folyamaton keresztülmenjen. Az ő erejének a központja a szeretet központja. A fizikai fájdalomnak nincs semmi ereje, ha tudatában vagy annak, hogy a test meg fog változni, meghal és az enyészeté lesz. A test nem számít egy valódi bölcs vagy egy szvámí számára. Még azok között is, akik megértik ezt, kevesen mondhatják el “ Ó ugyan már, nem érdekel a fizikai fájdalom, van nagyon sok más sokkal magasabb rendű problémám, amit meg kell oldanom. Ha túl sok időt vesztegetünk a fizikai fájdalom elmulasztására, hogyan szabadulhatnánk meg a mentális és spirituális fájdalomtól? Meg kell tanulnunk erősnek lenni és a valódi erő belülről fakad. Az anyaságunkat azzal rontottuk el, hogy a külső világban mindenhol leértékeltük.

Ezért van az, hogy miért nem kaphatjuk meg azt a szeretetet, amit senki más nem adhat meg nekünk, az anyai szeretetet. Vissza kell térnünk a családi életnek nevezett intézményhez. Ha valóban tanulni, növekedni és megérteni akarunk, vissza kell mennünk az időben.A szeretve levés azt jelenti, hogy te is szeretsz. A férj megkérdezheti a feleségtől: “Szeretsz?” Mire a feleség így válaszolhat: “ Te szeretsz engem?” Talán negyven éven át együtt éltek, és még mindig ezt a kérdést teszik fel egymásnak! Egy urdu versben azt mondják: “ha nem tiszteled azt a személyt, akit szeretsz, akkor nem szereted eléggé. Nem különítheted el a szeretetet a tisztelettől. A legtöbb ember az élet iránti és a tudatosság középpontja iránti szeretetét vesztette el.

A SZERETET ADÁST JELENT

A szeretet adást, adást, adást jelent, ahol fel sem merül a viszonzás gondolata. A tiszta szívből és önkéntesen megvalósuló adást nevezik szeretetnek. Akik gyakorolták ezt, értik ezt a törvényt. A szeretet lemondást jelent. Olyan, mint az úszás. Amikor úszol, eltolod magadtól a vizet és így mozdulsz el előre. Ehelyett mi mit csinálunk? Próbálunk úszni, de úgy, hogy a vizet magunk felé toljuk. Így nem lehet úszni, ez a megfulladás útja. A lemondás alapelve minden olyan helyzetre vonatkozik, amikor valahova menni akarunk. Ahhoz, hogy eljussunk arra a helyre, ahova akarunk, el kell hagynunk azt a helyet, ahol most vagyunk. A fejlődéshez meg kell tanulnunk lemondani. Amikor folyamatosan lemondunk, elérjük azt az állapotot, amire vágyunk. A szeretet azt jelenti, hogy lemondunk mások érdekében. Minden állapotok legmagasabbika a mások iránti önzetlen szeretet. Miután az életed során sok mindennel kísérleteztél, végül oda lyukadsz ki, hogy “Miért teszem ezt magamért? Ezt másokért kellene megtennem. Hadd legyenek ők boldogok!

Aztán azért érzed magad boldognak, mert mások boldogok. Ha Ramakrishna Paramahansa életét tanulmányozod, azt találod, hogy amikor torokráktól szenvedett, Vivekananda és a többi követője köréje gyűlt és azt mondták. “Uram, nem eszel és fájdalmaid vannak” Ő csak mosolygott és azt mondta: “ De ti esztek. Nagyon boldog vagyok, hogy élvezitek.” Hasonlóképpen, amikor Krisztust keresztre feszítették, Ő volt a világon a legboldogabb ember, mert az emberiségért feszíttetett keresztre. Amikor kifejlesztetted ezt az érzékenységedet, akkor nem tudod megállni, hogy ne szeresd az embereket és segíts nekik. Nagyszerűek azok, akik másokat segítenek és szolgálnak, mert ők a mások szolgálatában fejezik ki a szeretetüket.

Egyszer, amikor 19 éves voltam, egy öreg szvámí hirtelen épp akkor érkezett meg a hegyekből a mi barlangunkba, amikor elkezdtem volna enni. A következő napig már semmit nem lehetett volna enni. Nem tudtunk naponta kétszer főzni, és csak egy darab kenyerem volt és néhány zöldségem. A mesterem azt mondta. “ Itt van ez az öreg szvámí, oda kell adnod neki az ételedet.” Én erre azt mondtam: “nézd, én nem fogom megtenni ezt”. Aztán nekem szegezte a kérdést: “ Nem érzel semmit iránta?” Azt mondtam: “Éhes vagyok! Senki iránt semmilyen érzésem nincs.” Felállt és azt mondta “Megparancsolom, hogy adj.” Amikor a szvámí elkezdte mondani az étkezési imáját: “Az Istenért eszem…” hirtelen a tudatosságom felemelkedett, és később megértettem, hogy azzal, hogy a szváminak adom az ételemet, tényleg valami nagyszerű dolgot csinálok. Elkezdtem hasonló viselkedést gyakorolni újra és újra. Most biztosíthatlak titeket, hogy ha éhes vagyok és valaki más is éhes, boldog vagyok, hogy felajánlhatom az ételemet annak az embernek. Ugyanezt gyakorolhatjuk a mindennapjainkban.

Váljunk önzetlenné és vizsgáljuk meg, mi történik ez idő alatt. A szeretetet félelemtől mentesen, hűségesen és őszintén lehet csak gyakorolni, és a szeretet önmagában elvezet bennünket a tudatosság legmagasabb állapotához. Örök szamádiban vagy, ha önzetlenül végzed a munkádat. Teljes szívvel végezd a munkádat, élj a világban, mégis maradj meg fölötte. Amikor a földrajzi határoknak már nincs jelentőségük, amikor a világ apró dologgá válik, amikor az individuumok együttműködően érintkeznek egymással minden nap, akkor melyik vallást követjük majd? Azt mondom, hogy minden nagy vallás ugyanabból a szeretet központból ered. Amikor megértjük a nagy vallások lényegi mondanivalóját, akkor tudhatjuk, hogy mind egy és ugyanaz. Mindegyik azt mondja, hogy legyél szeretetteljes, kedves és gyengéd, őszinte. Hol a különbség? A különbség a nem lényeges dolgokban fekszik. Kicserélhetjük a tojásokat a kosárban, de attól még a kosár ugyanaz marad. Amikor megértjük ezt az igazságot, végül visszaérkezünk a szeretet középpontjához és megpróbáljuk gyakorolni. Amikor minden jóga legmagasabb szintjét is megértjük, tudni fogjuk, hogy azt az önátadás jógájának hívják. Pontosan úgy, ahogyan a csepp találkozik az óceánnal, az egyén is találkozik a legmagasabb létezővel és kitágítja a tudatosságát. Várjuk az eljövetelét annak a világvallásnak és világkormánynak, amelyet a szeretet vezérel, amely nem emberi vagy állati eredetű, hanem isteni. Emellett a vezetés mellett mindannyian szeretni fogjuk egymást, mindenkit benne foglalva és senkit nem kizárva.

Fordította: Havasi Marianna

Forrás: https://www.yespublishers.com/post/love-is-the-lord-of-life

Lepsényi Dorina

Előző bejegyzésKövetkező bejegyzés
Az oldal működéséhez sütiket használunk. Erről bővebben az Adatkezelési beállításokban olvashatsz: Adatkezelés.
ElfogadomAdatkezelés

GDPR

 • ÁSZF
 • Adatkezelési tájékoztató
 • Adattovábbítási nyilatkozat
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

ÁSZF

Hatályos: 2022.06.08. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://www.himalajaijoga.hu/ Honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tárgyában létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra, felhasználói fiókot regisztrálóra, terméket megrendelőre, szolgáltatást igénybe vevőre (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”) irányadó szabályokat tartalmazza.

 

Amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, abban az esetben a Felhasználó fogyasztónak minősül (a továbbiakban: „Fogyasztó”).

 

A Honlapra látogatással, felhasználói fiók regisztrációjával, valamint termék megrendelésével, szolgáltatás igénybevételével (a termék és szolgáltatás megrendelése a továbbiakban együtt: „Megrendelés”) a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A jelen ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges felhasználói fiók regisztrációjához, valamint Megrendelés leadásához.

 

 1. Általános információk

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

Név: Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület

Székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16.

Bírósági nyilvántartási szám: 05-02-0064087

Képviseli: Diószegi Ilona elnök

Honlap: https://www.himalajaijoga.hu/

E-mail cím: himalajaijogatradicio[kukac]gmail.com

Telefonszám: +36 30 579 8382

 

 1. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adószám: 14671858-2-41

Közösségi adószám: HU14671858

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Honlap: https://rackforest.com/

Telefonszám +36 1 211 0044

E-mail cím: info@rackforest.com

 

 1. Egyéb:

 

A Szolgáltató a Honlap működésével, a Megrendelés folyamatával, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségeken áll rendelkezésre.

 

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az általa (pl. a Honlapon, jegyzetekben, hírlevelekben, Facebookon) közzétett, illetve az órák, programok során elhangzó információk, tanácsok, vélemények nem minősülnek orvosi vagy pszichológiai tanácsnak. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem helyettesítik a szakszerű orvosi kivizsgálást és kezelést. Ha bármilyen nyugtalanító panaszt vagy tünetet tapasztal, keressen fel orvost vagy pszichológust.

 1. Termék, Szolgáltatás, szerződés

 

 1. A Szolgáltató a Honlapján teszi lehetővé termékek megrendelését, illetve megvásárlását. A Szolgáltató a Honlapján teszi lehetővé szolgáltatásainak igénybevételét, illetve az azokra történő jelentkezést. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek és szolgáltatások körének változtatására. Felhasználó a mindenkori elérhető termékekről és szolgáltatásokról a Honlapon tájékozódhat.

 

 1. A termékek megrendeléséhez, szolgáltatások igénybevételéhez a Honlapon keresztül, elektronikus úton Megrendelést kell leadni a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 1. A szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett Megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

 1. A Megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

A Felhasználó a jogviszony fennállása alatt köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre vagy postacímre küldött tájékoztatással értesíteni.

 

 1. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Megrendelés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

 

 1. A jelen ÁSZF a termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatban szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

 • megrendelés

 

 1. A Felhasználó a Megrendeléssel kapcsolatos részletes információkat, díjakat a Honlapon érheti el. Amennyiben a Felhasználónak a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 

 1. Megrendelés leadásához megrendelési űrlap (a továbbiakban: „Űrlap”) kitöltése szükséges. A Szolgáltató a Megrendelés során lehetőséget biztosít felhasználói fiók létrehozására. Megrendelés leadásához fiók létrehozása nem kötelező.

 

 1. A Felhasználó az Űrlap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, kifejezett elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot. Az Űrlapon a kötelezően kitöltendő (csillaggal jelölt) adatok megadása, nyilatkozatok megtétele kötelező. A kötelező adatok megadása, illetve nyilatkozatok megtétele után történhet a Megrendelés véglegesítése. A Megrendelést az oldal alján elhelyezett és kiemelt „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával lehet leadni.

 

A Szolgáltató a sikeres Megrendelésről és fiók regisztrációról a Megrendelés beérkezését követően, legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a Megrendelés során megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a Megrendelés.

 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a Megrendelés során, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A sikeres fiókregisztrációt követően a Felhasználó a Honlapon e-mail címe vagy felhasználóneve, valamint jelszava megadásával tud bejelentkezni. A Felhasználó a belépéshez szükséges adatait köteles titokban tartani, azokat kizárólag személyesen jogosult használni, azokat tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 

Amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókot hoz létre, a továbbiakban a Megrendeléseket a felhasználói fiókba belépéssel és a megrendelési lap kitöltésével is leadhatja. A felhasználói fiókban többek között a korábban leadott megrendeléseket is láthatja a Felhasználó.

 

 1. A Felhasználó bármikor kérheti e-mailben a Szolgáltatótól fiók regisztrációja törlését. A Szolgáltató ilyen esetben az admin felületen a kérelem beérkezését követően elindítja a törlési kérelmet, majd jóváhagyási kérelmet küld a Felhasználó részére e-mailben. A Felhasználó az e-mailben küldött linken keresztül adhatja meg a törléshez a jóváhagyását. Ezt követően tudja a Szolgáltató a fiókot törölni. A törlésről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

 1. fizetés

 

 1. A Felhasználó a termékek megrendelése esetén vételárat, szolgáltatás igénybevétele esetén szolgáltatási díjat (a továbbiakban a vételár és szolgáltatási díj együtt: „Díj”) köteles fizetni. A Szolgáltató a Díjról a Honlapon ad tájékoztatást. A Szolgáltató a Díjat bruttó értékben tünteti fel a Honlapon.

 

 1. A Szolgáltató fenntartja a Díj változtatásának a jogát. A Szolgáltató a díjmódosítást a Honlapon közzé teszi. A díjmódosítás nem érinti a módosítást megelőzően már leadott Megrendeléseket.

 

 1. A Felhasználó az általa teljesített Díjról minden számlát kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kap meg az általa megadott e-mail címre. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy minden elektronikus számla részére kézbesíthető legyen.

 

 1. Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás Díj kerülne feltüntetésre, különösen nyilvánvalóan téves díj, a Szolgáltató nem köteles a Megrendelést a hibás Díjon teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes Díjon történő teljesítést. Amennyiben a Felhasználó számára nem felel meg a helyes Díj, elállhat a Megrendeléstől.

 

 1. A Díj megfizetése a Felhasználó választása szerint történhet banki átutalással, valamint online fizetéssel. A Szolgáltató általi teljesítésnek előfeltétele a Díj megfizetése. A Díj megfizetése hiányában a Szolgáltató nem köteles a Megrendelést teljesíteni.

 

Banki átutalás esetén az átutalás a Szolgáltató a Megrendelési lapban, illetve visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlájára átutalással teljesítendő.

 

Banki átutalás esetén kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a Megrendelés azonosításához szükséges információkat (elsősorban a rendelés azonosítószámát).

 

 1. Online fizetés esetén az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. A Felhasználó bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el és a Szolgáltató által nem kerülnek tárolásra.

 

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro. A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.

 

Az OTP Mobil Kft. a Felhasználó által megadott kártya adatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Felhasználó kártyáját a bankja zárolja/megterheli a megrendelés Díjának összegével.

 

Az OTP Mobil Kft. e-mailben visszaigazolja a sikeres vásárlást a Felhasználónak.

 

A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja a Felhasználót a Honlapra. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Felhasználót az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli. A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes.

 

A SimplePay által biztosított fizetési szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni. Az igénybevétellel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgálatás Általános Szerződési feltételeiben foglaltakat.

 

Az OTP SimplePay fizetési megoldásról bővebben a SimplePay fizetési tájékoztatójában olvashat:

https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

 

 1. A Díj jóváírását követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.

 

 1. A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekkel összefüggésben további űrlap kitöltése, illetve nyilatkozat megtétele, dokumentum megküldése válhat szükségessé. A kedvezményekről és azok feltételeiről a Szolgáltató a Honlapon ad tájékoztatást.

 

 1. Személyes vásárlásra is van lehetőség a Szolgáltató órarendjében megjelölt személyes részvétellel megtartott órák előtt vagy után, illetve előre egyeztetett másik időpontban.

 

 1. teljesítési határidő, kiszállítás

 

 1. A Szolgáltató a Honlapon az adott terméknél, illetve szolgáltatásnál megjelölt határidőn belül vállalja a Megrendelés teljesítését.

 

Eltérő határidő megjelölése hiányában a termékek esetében a Szolgáltató a Megrendelés leadását és Díj megfizetését követő 30 napon belül vállalja a Megrendelés teljesítését. A Szolgáltató a termékeket a Megrendelés leadását és Díj megfizetését követő egy héten belül átadja a szállító részére, ezt követően kerül sor a kiszállításra a fent írt 30 napos határidőn belül.

 

Szolgáltatás esetében a Honlapon megjelölt határidőben, illetve időpontban vállalja a Szolgáltató a teljesítést.

 

Digitális tartalomszolgáltatás (jelenleg: hanganyagok, videok) esetében a Megrendelés leadását és Díj megfizetését követő 1 napon belül e-mail útján megküldjük a linket, amellyel a tartalom azonnal hozzáférhető (bizonyos esetekben le is tölthető). A videokhoz a hozzáférést elsősorban Youtube-on privát tartalomként biztosítja a Szolgáltató, a hozzáféréshez szükséges linket fentiek szerint elküldi a Felhasználó részére. A hanganyagokhoz a hozzáférést és letöltést elsősorban a Google Drive-on biztosítja a Szolgáltató, a hozzáféréshez szükséges linket fentiek szerint elküldi a Felhasználó részére. Az adott termék leírása tartalmazza minden esetben a hozzáférés biztosításának módját.

A hanganyagot, videot a hozzáférés megadását követő 2 hétig lehet elérni, letölteni.

 

Digitális tartalmakkal kapcsolatos tájékoztatás: A megrendelt digitális tartalmak bármilyen médialejátszón, PC-n lejátszhatók, az esetleges egyéb követelményeket az adott termék leírása tartalmazza. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó számítógépén, egyéb technikai eszközén található adatok védelmének biztosítása a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

 1. A Szolgáltató a Magyar Postát bízza meg a termékek házhozszállításával. A házhozszállítás díja jelenleg 2.000,-Ft, ami a termékek árán felül fizetendő. Az aktuális házhozszállítási díj a Megrendelési lapban feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a mindenkori szállítási költségről a Honlapon, illetve az Űrlapban ad tájékoztatást.

 

 1. A Megrendeléssel kapcsolatos további kérdések esetén a Szolgáltató a himalajaijogatradicio[kukac]gmail.com e-mail címen áll rendelkezésre.

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, vagyis Fogyasztó, a kellékszavatosságra speciális szabályok is irányadók. A továbbiakban bemutatjuk a kellékszavatosság minden Felhasználóra és a Fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkozó rendelkezéseit.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Termék vásárlása esetén:

 

Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

 

Amennyiben kijavítást vagy kicserélést nem kér, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159.§ (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, akkor a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt a Ptk. 6:159.§ (2a) bekezdése értelmében.

A Fogyasztó a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) a Szolgáltató nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

A termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

 

A Fogyasztónak a terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania és a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt termék visszavételét.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg. Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott termékek egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltató részére az érintett terméket; és
 2. b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint az terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

 • Szolgáltatás igénybevétele esetén:

 

A Felhasználó kérheti, hogy egy másik, azonos típusú szolgáltatáson részvételt biztosítson a Szolgáltató. Amennyiben a Felhasználó ezt nem kéri, arányos árleszállítást kérhet.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a kijavítás az órák, programok és hasonló szolgáltatások esetében a szolgáltatás jellege miatt lehetetlen, elállásra pedig teljesítést követően már nincsen lehetőség.

 

 • Digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok:

 

Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

 1. a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 2. b) a Szolgáltató a következő kötelezettségének nem tett eleget: A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató – a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
 3. c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 4. d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 5. e) a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

 

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

 

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

 

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

Ha a Szolgáltató a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést.

 

A Fogyasztó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

 1. a) a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

 

Digitális tartalomszolgáltatás esetén a szerződés megszüntetésével kapcsolatos speciális kötelezettségek:

 

A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett Díjat. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó Díjat nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben a Díjnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

 

Ha a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a Fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a Szolgáltatótól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a Fogyasztó részére.

 

A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztó köteles tartózkodni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

 

Kivel szemben és milyen módon érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jog a Szolgáltatóhoz címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jog érvényesítésének?

 

 • Termék vásárlása Fogyasztó által: A teljesítéstől számított egy éven belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató értékesítette. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Fogyasztó részére történt teljesítést követő egy éven belül a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen például a mindennapos használatból eredő állagromlás esete. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Szolgáltatás igénybevétele Fogyasztó által: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Fogyasztó részére történt teljesítést követő hat hónapon belül a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a szolgáltatás természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Digitális tartalomszolgáltatás igénybevétele Fogyasztó által: Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. Fentiek alól kivétel: Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót. A Fogyasztó köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete. Ha a Fogyasztó nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy
 1. a) egyszeri szolgáltatás vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozata esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
 2. b) digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatása esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

 

 • Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét a Fogyasztó?

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 • Fogyasztó elállási és felmondási joga a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján (Online szerződéskötés esetén)

 

Az elállási, felmondási jog gyakorlása:

Online szerződéskötés esetén a Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

postacím: Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület | 1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16. (Magyarország)

e-mail cím: himalajaijogatradicio[kukac]gmail.com

 

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog, illetve a felmondási jog:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltatás által nem befolyásolható, a 45/2014 (ll.26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Digitális tartalomszolgáltatás (jelenleg: hanganyag, video) esetén a szolgáltatás előfeltétele, hogy

 • a Felhasználó kifejezetten, előzetesen beleegyezik a teljesítés megkezdésébe és
 • a Felhasználó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt elállási, illetve felmondási jogát. 

 

Digitális tartalomszolgáltatás esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási, illetve felmondási jogát. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása és a Díj kifizetése előzetes beleegyezésének minősül. Fogyasztó tudomásul veszi azt is, hogy ezt követően a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott 14 napos elállási, illetve felmondási jog nem illet meg.

 

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék visszaküldése esetén Szolgáltató kizárólag eredeti állapotban, sérülésmentesen fogadja vissza a terméket és teljesíti a visszatérítést.

 

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ebben az esetben a Fogyasztó köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 5.000,-Ft.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a Szolgáltató teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 1. Adatvédelem

 

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A részletes Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a Honlapon.

 

 1. Szellemi tulajdon

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató által megjelölt jogosult.

A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

 

 1. A Honlap tartalma

 

A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy pszichológiai tanácsnak. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

 

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

 

A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

 

 • Panaszkezelés

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztónak minősülő[1] Felhasználó (továbbiakban: „fogyasztó”) esetében a panaszkezelés az alábbiak szerint történik.

 

A fogyasztó esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltató 1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16. szám alatti címére küldheti postai levél formájában, vagy az himalajaijogatradicio[kukac]gmail.com e-mail címre küldheti elektronikus formában. A fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja és arra írásos választ ad a fogyasztó által megadott email vagy postai címre.

 

A fogyasztó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a fogyasztó által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel.

 

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a fogyasztó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a fogyasztó bírósághoz fordulhat.

 

 • Egyéb információk

 

A Szolgáltató megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban javasolja, hogy a Felhasználó is tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben sem:

 

 • ha bármely működési hiba miatt a Megrendelés nem érkezett be,
 • a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott termékértékesítés, szolgáltatások tekintetében különösen az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

 

 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.),
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) számú Korm. rendelet.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

 

Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre.

 

 

 1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:  

A Fogyasztó(k) neve:

A Fogyasztó(k) címe:

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

 

[1] 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

Adatkezelési tájékoztató

közzététel napja: 2022.06.08.

 Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő elnevezése: Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület (továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhely, postacím: 1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16.

Bírósági nyilvántartási szám: 05-02-0064087

Képviseli: Diószegi Ilona elnök

Honlap: https://www.himalajaijoga.hu/

E-mail cím: himalajaijogatradicio@gmail.com

Telefonszám: +36 30 579 8382

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása:

Az Adatkezelő a https://www.himalajaijoga.hu/ weboldalán (továbbiakban: „Honlap”) teszi lehetővé szolgáltatásainak igénybevételét, az azokra jelentkezést, valamint termékek megrendelését. Az Adatkezelőről, a szolgáltatásokról és termékekről a Honlapon tájékozódhat.

 

A Honlapon hírlevélfeliratkozásra és – megrendelés, jelentkezés leadása során – felhasználói fiók regisztrálására is van lehetőség.

 

A szolgáltatások igénybevételére, termékek megrendelésére – és ezek során felhasználói fiók regisztrálására –az jogosult, aki az erre a célra rendszeresített megrendelési/ jelentkezési űrlapot (továbbiakban: „Űrlap”) kitölti és elküldi, a szolgáltatási díjat/ vételárat (továbbiakban: „Díj”) teljesíti, valamint nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) megismeréséről, elfogadásáról és az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot megteszi.

 

Hírlevélfeliratkozásra az jogosult, aki az erre a célra rendszeresített űrlapot kitölti és elküldi, valamint nyilatkozik az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatkezelési Tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról és az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot megteszi.

 

A megrendelő/ jelentkező az Űrlap kitöltése és elküldése során, illetve átutalás esetén azt követően teljesítheti a Díjat.

 

A sikeres hírlevél feliratkozásról, a sikeresen leadott megrendelésről, a sikeres jelentkezésről, valamint a sikeres felhasználói fiók létrehozásról az Adatkezelő e-mailben értesíti a regisztrálót, illetve megrendelőt/ jelentkezőt. A szerződés a megrendelés/ jelentkezés Adatkezelő általi visszaigazolásával jön létre.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentiekben ismertetett folyamatok során veszi fel, illetve kezeli. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

 1. Gyermekek adatainak kezelése:

 

14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője járhat el, a gyermek önállóan nem járhat el.  A törvényes képviselő szavatolja, hogy a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására jogosult és a nyilatkozatok megtételére felhatalmazással rendelkezik.

 

16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlónak kell megadnia, illetve engedélyezni. A regisztráló, jelentkező/ megrendelő szavatolja, hogy a szülői felügyelet gyakorlására jogosult személy az adatkezelési hozzájárulást, illetve engedélyt megadta.

 

 1. Az Érintett:

A továbbiakban a hírlevélre feliratkozót, szolgáltatást igénybe vevőt, terméket megrendelőt, felhasználói fiókot regisztrálót, a Honlapra látogatót egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

Ha Ön más adatait adja meg, szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. Ebben az esetben Érintettnek minősül az a személy is, akinek adatait megadja. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön megfelelő felhatalmazás nélkül adná meg más adatait, Önnek mint álképviselőnek kártérítési felelőssége van velünk szemben (is), a jognyilatkozat megtételével kapcsolatos kárért, ha a nyilatkozatot a képviselt személy nem hagyja jóvá.

 

 1. Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatás:

Az Adatkezelő Honlapja kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén.

 

Működéshez szükséges cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek. A működéshez szükséges cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Az alapműködést biztosító sütik az Érintett eszközein a Honlap böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. Azokat a böngésző beállításoknál utólag lehetséges törölni.

Statisztikai célú cookie-kkal aggregált statisztikákat készítünk, és azok alapján fejlesztjük a Honlapunkat és a szolgáltatásainkat.

A Honlapra látogatáskor felugró ablakban részletesen bemutatjuk a Honlapon használt cookie-kat. A cookie-kat Ön el tudja fogadni vagy vissza tudja utasítani. Amennyiben már egyszer elfogadott valamilyen cookie beállítást, azt a Honlapon lévő „Adatvédelmi beállítások” részre kattintva tudja módosítani, akár vissza is tudja vonni.

 

A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása:

 

A működéshez szükséges cookie-k a Honlap böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. A statisztikai célú cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól az alábbi hivatkozásokra vagy linkekre kattintva elérhetőek:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók és/vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Honlapon használt sütik:

Működéshez szükséges cookie-k:

 

Cookie neve

Cookie leírása és célja

Adatkezeléssel érintett személyes adatok

Adatkezelési cél

Mennyi ideig tárolódik az eszközén?

_learn_press_session_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9

sablon működése

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

gdlr-core-privacy-box

sablon működése

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

tk_ai

webáruház modul

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

wordpress_logged_in_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9

bejelentkezés

email, jelszó

belépés az oldalra

visszavonásig

woocommerce_items_in_cart

webáruház modul

nincs

kosárba helyezett termékek megjegyzése

30 nap

wordpress_sec_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9

alapvető működés

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

wp_woocommerce_session_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9

webáruház modul

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

wp-settings-1

alapvető működés

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

wp-settings-time-1

alapvető működés

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

wordpress_sec_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9

alapvető működés

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

woocommerce_cart_hash (webáruház modul)

alapvető működés

nincs

az oldal funkcionálása

30 nap

 

Statisztikai célú cookie-k (Google Analytics):

 

Cookie neve

Cookie leírása és célja

Adatkezeléssel érintett személyes adatok

Adatkezelési cél

Mennyi ideig tárolódik az eszközén?

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

nincs

statisztikai adatok gyűjtése

2 év

_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

nincs

statisztikai adatok gyűjtése

24 óra

_gat

A kérések sebességének szabályozására szolgál.

nincs

statisztikai adatok gyűjtése

1 perc

AMP_TOKEN               

Tartalmaz egy tokent, amely ügyfél-azonosító lekérésére használható az AMP-ügyfélazonosító szolgáltatásból. 

ügyfélazonosító

statisztikai adatok gyűjtése

30mp – 1 év

_gac_

Kampánnyal kapcsolatos információkat tartalmaz a felhasználó számára

email cím

statisztikai adatok gyűjtése

90 nap

 

A Google Analytics a Google Ireland Limited internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról, hogy a Honlap látogatói milyen tartalmakat találnak hasznosnak a Honlapon. A Google Analytics információkat összegez a Honlap használatáról, például a Honlap látogatóinak számáról, milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapra, a Honlap mely (al)oldalait tekintik meg.  Ennek során előfordulhat, hogy az Ön IP-címét a rendszer elküldi a Google-nek és a kiszolgáló szerverein tárolja. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatáson keresztül a Honlap forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a Honlap fejlesztésére használja fel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a Google Ireland Limited az Európai Unión vagy az EGT-n kívüli szerverére is továbbít adatokat (pl. az Egyesült Államokba). A Google Ireland Limited-ről mint adatfeldolgozóról további információkat olvashat az Adatkezelési Tájékoztató 11. pontjában. Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlap látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. SimplePay használattal összefüggő adatkezelés:

SimplePay használata esetén a rendszer a Honlapról az OTP Mobil Kft. fizetési oldalára navigálja Önt. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően kiegyenlítse a megrendelt szolgáltatás, termék ellenértékét. Az Adatkezelő nem kezel az Ön bankkártyájával kapcsolatos adatokat, ebben a körben önálló adatkezelő az OTP Bank Nyrt. és a Borgun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a bankkártya elfogadói hátteret nyújtja.

 

A SimplePay adatkezelési tájékoztatóját itt találja:

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

 1. Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 

 • Az órákra, programokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 

 • vezetéknév, keresztnév (az Érintett azonosítása, számla kiállítása céljából)
 • számlázási cégnév (számla kiállítása céljából, megadása nem kötelező)
 • számlázási cím – ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából)
 • e-mail cím (kapcsolattartás és a szerződés teljesítése céljából)
 • telefonszám (kapcsolattartás, szerződés teljesítése céljából)
 • óra, program megnevezése (a megrendelt szolgáltatás azonosítása céljából)
 • bankszámlaszám (a szolgáltatási díj teljesítésnek pénzügyi dokumentálása céljából, amennyiben a díj megfizetése átutalással történik)

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek kivéve a cégnevet.

 

 • Termék(ek) megrendelése során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 

 • vezetéknév, keresztnév (az Érintett azonosítása, számla kiállítása céljából)
 • számlázási cégnév (számla kiállítása céljából, megadása nem kötelező)
 • számlázási cím – ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó (számla kiállítása céljából)
 • szállítási cím – ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó (a termék kiszállítása céljából)
 • e-mail cím (kapcsolattartás és a szerződés teljesítése céljából)
 • telefonszám (kapcsolattartás, szerződés teljesítése céljából)
 • termék megnevezése (a megrendelt termék azonosítása céljából)
 • bankszámlaszám (a vételár teljesítésnek pénzügyi dokumentálása céljából, amennyiben a vételár megfizetése átutalással történik)

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek kivéve a cégnevet.

 

 • A felhasználói fiókhoz kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:

 

 • vezetéknév és keresztnév (az Érintett azonosítása céljából)
 • e-mail cím (kapcsolattartás céljából, a fiókkal kapcsolatos információk megküldése céljából, valamint fiók létrehozása céljából és a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés céljából)
 • jelszó (fiók létrehozása céljából, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés céljából)
 • felhasználónév (fiók létrehozása céljából, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés céljából)

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:

 

 • név (az Érintett azonosítása, megszólítása céljából)
 • e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény (továbbiakban: „Áfa törvény”) 169.§-a alapján a számlán kötelező feltüntetni – többek között – a termék vásárlójának, szolgáltatás igénybevevőjének nevét és címét (számlázási név, számlázási cím).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény (továbbiakban: „Sztv.”) 165.§ (1) bekezdése és 166.§-167.§-ai alapján a termék értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan számviteli bizonylatot kell készíteni és azt az Sztv. § (2) bekezdése szerint megőrizni. Számviteli bizonylat többek között a számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, bankkivonat, egyéb ilyennek minősíthető irat, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 1. Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Az Adatkezelő a szerződés megkötése, felhasználói fiók létrehozása, hírlevél küldése, valamint a jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés/megrendelés, a szerződés megkötése, felhasználói fiók, a hírlevélre feliratkozás az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy a szolgáltatást, illetve termék megrendelését teljesítse, és értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezést/ megrendelést, jogviszonyt, felhasználói fiókot érintő tudnivalókról, fontos információkról, valamint elküldje a hírleveleket.

A cookie-k használatának célját a „Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatás” pontban mutattuk be részletesen.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A számlázáshoz szükséges adatokat (számlázási név és számlázási cím) a számlázás érdekében kezeli az Adatkezelő. Az alkalmazandó jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, mely szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Áfa törvény, Sztv.).

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelőt jogszabályi kötelezettség terheli a személyes adatoknak számviteli célból történő megőrzésére. A megőrzési kötelezettség kiterjed a számviteli bizonylatokra például a számlára, szerződésre, megállapodásra, kimutatásra, bankkivonatra, egyéb ilyennek minősíthető iratra, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. Az adatmegőrzés jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, mely szerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen esetben az adatmegőrzésre akkor is sor kerül, ha a szerződés megszűnik, vagy Ön ezen személyes adatainak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja.

 

Házhozszállítás esetén a szállítási cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel a szállítási cím kezelése objektíve szükséges a szerződés teljesítéshez.

A megrendelés/ jelentkezés, fiók regisztráció, hírlevélfeliratkozás során megadott minden egyéb – nem GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b.), illetve c) pontja alapján kezelt – személyes adat kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. Az adatkezelés ezekben az esetekben önkéntes és Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Statisztikai célú cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés önkéntes és Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön a cookie beállításokkal kapcsolatos nyilatkozatát (hozzájárulás/elutasítás) a Honlap betöltése során felugró ablakban teheti meg.

A működéshez szükséges cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerint az Adatkezelő jogos érdeke. Az ehhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

A működéshez szükséges cookie-kkal a Honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Ektv.”) 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a szolgáltatások igénybevételének, valamint a termékek megrendelésének előfeltétele az Űrlapban jelölt adatok megadása, ezek nélkül az Adatkezelő a teljesítést nem tudja vállalni.

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról az Érintett a jelentkezés/ megrendelés leadása, a fiókregisztráció, valamint a hírlevélre feliratkozás során az űrlapokban elhelyezett checkbox bejelölésével, illetve kipipálásával nyilatkozik.

 

Cookie-k esetében a hozzájárulás megadására, beállítások módosítására a Honlapon felugró ablakban van lehetőség.

Amennyiben az Adatkezelő lehetővé teszi, az Érintett a hozzájárulást más módon is megadhatja.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése az Űrlap leadása, felhasználói fiók létrehozása, hírlevélre feliratkozás, illetve a jogviszony fennállása során történik.

 

Az Adatkezelő köteles a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig a szerződést és egyéb kapcsolódó bizonylatokat megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján.

Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a jogviszony fennáll, illetve amíg az Érintett a felhasználói fiókot nem törli, amíg a hírlevélről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg, illetve amíg nem vonja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

Az Érintett a Honlapon regisztrált fiókot bármikor törölheti e-mail útján. Erről a folyamatról részletesen az ÁSZF-ben adunk tájékoztatást.

 

Az Érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján elhelyezett „unsubscribe from this list” feliratra kattintással.

 

Amennyiben az Érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatainak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások, a termékek megrendelése, felhasználói fiók használata, illetve a hírlevelek az Érintett számára nem lesznek a továbbiakban elérhetőek.

 

Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha jogi kötelezettség teljesítése miatt köteles az adatok kezelésére. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli akkor sem, ha függőben lévő, lényeges jogi igények állnak fenn, ezért az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. (GDPR 17.§ (3) bekezdés b) és e) pontjai).

 

A cookie-k használatának időtartamát a „Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatás” pontban mutattuk be részletesen. Önnek bármikor lehetősége van a sütik törlésére és beállításai módosítására is. Ezeket a lehetőségeket is részletesen ismertettük a „Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatás” pontban.

 

 1. Adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben. Az Adatkezelő az alábbi személyeket mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

 

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adószám: 14671858-2-41

Közösségi adószám: HU14671858

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Honlap: https://rackforest.com/

Telefonszám +36 1 211 0044

E-mail cím: info@rackforest.com

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

A Honlapon rögzített személyes adatok a Rackforest Kft. magyarországi szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra.

 

Cégnév: ASCONT Könyvelő Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Virág utca 17. fszt.

Képviseli: Csincsik Annamária ügyvezető

E-mail: ascontkft@gmail.com

Ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység.

 

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

E-mail: info@szamlazz.hu

Honlap: https://www.szamlazz.hu/

Ellátott tevékenység: számlázás (számlázó program biztosítása)

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely:1138 Budapest Dunavirág utca 2-6

Képviseli: Schamschula György munkavállaló

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: https://posta.hu/

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Ellátott tevékenység: termékek házhozszállítása.

 

Cégnév: The Rocket Science Group, LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000Atlanta, GA 30308 U.S.A.

Honlap: mailchimp.com

Ellátott tevékenység: hírlevélküldés.

 

Az Adatkezelő a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a hatóságoknak széles körű lehetősége van az adatokhoz jogszerűen hozzáférni. Amennyiben Ön a The Rocket Science Group, LLC szolgáltatásainak alkalmazásához a hírlevélre feliratkozással kifejezetten hozzájárul, akkor az Amerikai Egyesült Államok hatóságai az Ön 7. pontban bemutatott adataihoz is hozzáférhetnek.

 

A The Rocket Science Group, LLC adatfeldolgozóval a GDPR 46. cikk 5. bekezdésének felhatalmazása alapján megkötöttük az Európai Bizottság 2010/87/EU számú határozata szerinti általános szerződési feltételeket. A megkötött megállapodásban a The Rocket Science Group, LLC vállalta, hogy biztosítja az adatok megfelelő szintű védelmét.

 

Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján elhelyezett „unsubscribe from this list” feliratra kattintással.

 

Cégnév: Google Ireland Limited

Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Honlap: https://www.google.com/about/datacenters/locations/dublin/

Adatvédelmi tisztviselő online elérhetősége: https://support.google.com/cloud/contact/dpo

Ellátott tevékenység: honlaplátogatottsági adatok elemzése, valamint e-mail tárhely szolgáltatás és felhőtárhely-szolgáltatás biztosítása „Workspace” szolgáltatás keretében.

 

Az Adatkezelő a Google Ireland Limited által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi a honlaplátogatottsági adatok elemzését, valamint a „Workspace” szolgáltatáson keresztül működteti az e-mail tárhelyet és felhőtárhelyet.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Google Ireland Limited az Európai Unión kívüli, harmadik országban (Amerikai Egyesült Államok) található szerverekre, illetve harmadik országban (Amerikai Egyesült Államok) található partnerei/ al-adatfeldolgozói (pl.: Alphabet Inc., Google LLC) részére továbbíthatja a cookie-k által generált információkat, egyéb adatokat. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Google Ireland Limited szolgáltatásainak igénybevétele során előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó a GDPR szerinti harmadik országba továbbítja.

Tájékoztatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a hatóságoknak széles körű lehetősége van az adatokhoz jogszerűen hozzáférni. Amennyiben Ön a Google Ireland Limited szolgáltatásainak alkalmazásához hozzájárul, akkor az Amerikai Egyesült Államok hatóságai az Ön 5. és 7. pontban bemutatott adataihoz is hozzáférhetnek.

A Google Ireland Limited adatfeldolgozóval a GDPR 46. cikk 5. bekezdésének felhatalmazása alapján megkötöttük az Európai Bizottság 2010/87/EU számú határozata szerinti általános szerződési feltételeket. A megkötött megállapodásban a Google Ireland Limited vállalta, hogy biztosítja az adatok megfelelő szintű védelmét.

A Google Workspace megfelel az ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 szabványoknak, továbbá SOC 2/3 jelentéssel rendelkezik, amelyek biztosítják az adatközpontok és a felhőszolgáltatás biztonságát, az adatok folyamatos (99,9%-os) rendelkezésre állását, továbbá garantálják, hogy az adatok hirdetési célra nem kerülnek felhasználásra. A Google Workspace szolgáltatás további, adatbiztonsági megfelelőségi tanúsítványainak listája itt megtalálható: https://workspace.google.hu/intl/hu/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek listája a következő címen elérhető: https://workspace.google.com/terms/subprocessors.html

A Google Workspace használatára vonatkozó, Adatkezelő által is elfogadott modellklauzula, illetve az adatkezelésre vonatkozó szerződéskiegészítés a következő linkeken elérhető:

https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html

https://admin.google.com/terms/apps/1/7/en/mcc_terms.html?hl=hu

A biztonsági garanciákat részletesen ismertető ún. „white paper” a következő linken olvasható:

https://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_foredu_whitepaper_gdpr_schremsii.pdf

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatáson belül többek között az IP-cím maszkolás/anonimizálás funkció használatával, az adatmegosztás funkció kikapcsolásával, a Google jelek kikapcsolásával biztosítja az Ön adatainak védelmét.  Az IP-cím maszkolás/anonimizálás során a Google Ireland Limited levágja az IP cím végét az Európai Unión belül és legfeljebb csak az IP cím megmaradt része továbbítható a Google LLC részére az Amerikai Egyesült Államokba. Bővebb információt erről az alábbi linken talál: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631

Az adatmegosztás funkció kikapcsolásával a Google Ireland Limited csak karbantartási és védelmi célból férhet hozzá az adatokhoz. Bővebb információt erről az alábbi linken talál: https://support.google.com/analytics/answer/7421098

A Google-jelek aktiválásával a már használatban lévő Google Analytics-funkciók frissülnek, és a továbbiakban tartalmazni fogják azoknak a Google-felhasználóknak az összesített adatait is, akiknél be van kapcsolva a „Hirdetések személyre szabása” funkció. A Google-jelek kikapcsolásával a Google szolgáltatásba bejelentkezők ilyen nyomon követését akadályozzuk meg. A Google-jelekről az alábbi linket talál bővebb információkat: https://support.google.com/analytics/answer/7532985#zippy=%2Ca-cikk-tartalma

A hirdetések személyre szabását Ön az alábbi linken tudja beállítani:  https://support.google.com/ads/answer/2662856

Kattintson a következő linkre, ha vissza szeretné vonni a Google Ireland Limited adatfeldolgozásához megadott adatkezelési hozzájárulását az összes domainen:

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

A következő linkre kattintva olvashatja el a Google Ireland Limited adatfeldolgozó adatvédelmi irányelveit:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A következő linkre kattintva az adatfeldolgozó cookie-kra vonatkozó irányelveit elolvashatja:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A Google szervereinek (folyamatosan frissülő) helyszínei megtalálhatók a következő linken:

https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=hu  

 1. Egyéb külső szolgáltatók:

Egyéb külső szolgáltatónak minősül például a Zoom, Facebook, Youtube. Ezek az egyéb külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint, önálló adatkezelőként kezelik. Az Adatkezelő semmilyen befolyással nem rendelkezik az ilyen egyéb külső szolgáltatók által végzett adatgyűjtésre, illetve ezen adatok további felhasználására.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók, valamint ezeknek azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő bizalmas információként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat, adattovábbítás címzettjét);
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

A helyesbítéshez való jog:

 

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

Törléshez való jog:

 

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 

 • már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt személyes adatok törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Amennyiben a személyes adatoknak törlését, illetve azok korlátozását kéri, vagy az adatkezelést megtiltja, abban az esetben a szolgáltatások, termékek az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetőek.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 

Korlátozáshoz való jog:

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

 

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

 

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat, vagy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

 

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

 

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

 

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

 

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Bírósági jogérvényesítés:

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos változatának folyamatos elérhetőségét az Adatkezelő a Honlapon biztosítja.

 

 1. számú melléklet:

 

Érdekmérlegelési teszt működéshez szükséges cookie-k vonatkozásában

 

       Érintett személyes adatok: Az Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjában a működéshez szükséges cookie-k táblázatban megjelölt adatok

 

 1. Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, adatkezelés leírása:

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogalapot teremt, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

A GDPR (47) preambulum-bekezdése kimondja továbbá, hogy ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az Érintett és az Adatkezelő között.

 

Az Adatkezelő jelen érdekmérlegelési tesztet a jogalap használatának indokoltsága érdekében folytatja le. Ennek során az Adatkezelő

 • azonosítja a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekét;
 • megállapítja az Érintett érdekeit, alapjogait;
 • súlyozza az alapvető jogokat és érdekeket, így elvégezve egy szükségességi-arányossági tesztet.

 

 1. Az Adatkezelő jogos érdeke:

 

A működéshez szükséges cookie-k alkalmazása a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges, mivel ezek nélkül nem működik a Honlap, az Érintett nem tud bejelentkezni sem. Az Adatkezelő jogos érdeke a technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése a Honlap használata, szolgáltatás nyújtása, bejelentkezési lehetőség biztosítása érdekében. Az adatkezelés célja, hogy biztosított legyen az Adatkezelő tevékenységének folyamatos és biztonságos ellátása, az Adatkezelő Honlapjának működtetése. Az adatkezelés az Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjában megjelölt ideig tart. A sütiket az Érintett törölni tudja saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

Az Adatkezelő érdeke összhangban áll az Ektv. 13/A § (3) bekezdésében adott jogszabályi felhatalmazással. Az Ektv. 13/A § (3) bekezdése kimondja, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

 • Az Érintett védendő érdekei:

 

Az Alaptörvény alapján mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Kimondja továbbá az Alaptörvény, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Érintettnek tehát védendő érdeke fűződik ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, személyes adatai kezeléséről rendelkezhessen és magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.

 

 1. Érdekek összevetése, biztosítékok:

 

A fentiek értelmében az Adatkezelőnek jogos működési érdekei indokolják a működéshez szükséges cookie-khoz kapcsolódó adatkezelést, míg az Érintettnek érdeke fűződik személyes adatai és magánélete tiszteletben tartásához.

 

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag a cél eléréséhez szükséges adatokat kezelje, így figyelemmel van arra, hogy az adatkezelés az Érintett emberi méltóságát ne sértse.

 

Annak érdekében, hogy a korlátozás arányban álljon az Adatkezelő érdekeivel, az Adatkezelő az alábbi biztosítékokat alkalmazza:

 1. Érintett tájékoztatása személyes adatai kezeléséről és esetleges továbbításáról, illetve az adattovábbítás címzettjének személyéről, az adatkezelés körülményeiről.
 2. A személyes adatok az Adatkezelőn és az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül más harmadik félhez nem kerülnek.
 3. A kezelt adatok köre az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges legszűkebb körre korlátozódik.
 4. Az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő megfelelő működése érdekében történik.
 5. Az Érintett bármikor kérhet tájékoztatást, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint a sütiket az Érintett törölni tudja saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

Az Adatkezelőnek a fent kifejtettek és azok összevetése alapján lényeges és jogos érdeke fűződik az adatok kezeléséhez és az Érintett jogai arányosan kerülnek korlátozásra az alábbiak szerint:

 1. a) Az Adatkezelőnek az Ektv. 13/A § (3) bekezdése szerinti jogszabályi felhatalmazásból ered az adatkezelése, amely a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges.
 2. b) Az Adatkezelő a Honlapján tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés tényéről, egyidejűleg a sütiket az érintett törölni tudja saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

 1. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

 

Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése az Érintett érdekeinek korlátozásával megfelelő biztosítékok bevezetése és betartása mellett arányban áll, azaz megalapozottnak tekinthető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap használata.

 

Összefoglalva:

 • az Adatkezelőnek működési szempontból kiemelkedő jelentőségű érdeke fűződik az Érintett személyes adatainak kezeléséhez;
 • a cél elérése más eszközzel nem biztosítható hatékonyan;
 • az Érintett jogainak és érdekeinek óvását elősegíti a számos, az adatkezelési folyamatba épített biztosíték és garancia.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy az Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. (1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16.) adatkezelő által a www.himalajaijoga.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Név, Cím, Telefonszám, Email cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Felhasználói ÁFF

 


I acknowledge the following personal data stored in the user account of Himalájai Jóga Meditáció Közhasznú Egyesület. (1081 Budapest, Kiss József utca 4. 3. emelet 16.) in the user database of www.himalajaijoga.hu will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor.

The data transferred by the data controller are the following:
Name, Address, Phone number, Email address

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link:

Felhasználói ÁFF

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Az oldal betöltődéséhez és működéséhez elengedhetetlen cookie-k:

 • _learn_press_session_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9 (sablon működése)
 • gdlr-core-privacy-box (sablon működése)
 • tk_ai (webáruház modul)
 • woocommerce_cart_hash (webáruház modul)
 • woocommerce_items_in_cart (webáruház modul)
 • wordpress_logged_in_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9 (bejelentkezés)
 • wordpress_sec_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9 (működés)
 • wordpress_sec_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9 (működés)
 • wp-settings-1 (működés)
 • wp-settings-time-1 (működés)
 • wp_woocommerce_session_4e41d30e65c2fb0af593e73f1fed06d9 (webáruház modul)

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Facebook

A Facebook egy közösségi hálózat a felhasználók közötti kommunikációra, a kapcsolatok fenntartására és a szórakozásra. Lehetővé teszi a termékek és más oldalak megosztását. Ezen hálózaton keresztül történő bejelentkezés lehetővé teszi, hogy bejelentkezz a fiókodba.

http://www.facebook.com/about/privacy/

 

Facebook Ads

Platform Facebook hirdetésekhez, retargetinghez, konverziókövetéshez.

http://www.facebook.com/about/privacy/

 

Google Ads

Platform keresőben elhelyezett hirdetésekhez, bannerhirdetésekhez, YouTube hirdetésekhez, retargetinghez, konverziókövetéshez.

https://policies.google.com/privacy

 

Google Analytics

Elemző és marketing eszköz a felhasználói viselkedés kimutatására a webhelyen, jobb elrendezések, funkciók és a webhely további javítása, a felhasználó profilalkotása és a személyre szabott reklámok célzása céljából.

https://policies.google.com/privacy